การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (CMU-eGrad) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาตกค้าง)

ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่ยังไม่สอบ CMU-eGrad ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าสอบรอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา รอบเวลาการสอบ และศูนย์สอบได้ที่เว็บไซด์ https://cmuepro.cmu.ac.th/cmuegrad.htm


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2018-01-05 17:20:16
เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 839 ครั้ง