การจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ของกระบวนวิชาที่ได้ทำการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560

ขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560 จัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 บนระบบ CMU-MIS ด้านหลักสูตร และให้ยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 12 มกราคม 2561
 


เอกสารประกอบ : Download tqf 5 6 1 2560

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2018-01-05 11:00:27
เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 883 ครั้ง