กำหนดการกรอกผลการปฏิบัติงาน  TOR และ JA  ของ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ

ขอให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย กรอก TOR (ภาระงานตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561) กรอกได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 มกราคม 2561 เพื่อนำไปใช้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

และ ขอให้ลูกจ้างประจำกรอก JA (ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) กรอกได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 มกราคม 2561 เพื่อนำไปใช้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2561

ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการกรอก TOR & JA ขอให้กรอกตามแนวทางคู่มือดังแนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ : ขอให้บุคลากรทุกท่านกรอกผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจาก หากพ้นกำหนดระบบจะปิด หากต้องการจะกรอกผลการปฏิบัติงานต้องขออนุมัตจากมหาวิทยาลัย


เอกสารประกอบ : Download คู่มือการกรอก TOR & JA (สายปฏิบัติการ) Download คู่มือการกรอก TOR & JA (สายวิชาการ)

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-01-03 09:06:02
เผยแพร่โดย : ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 808 ครั้ง