ขอความร่วมมือ กรอกแบบประเมินโครงการกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2560 และ โครงการเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2560

ฝ่ายประเมินผล โครงการกีฬาสัมพันธ์และโครงการเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ขอความร่วมมือบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ทุกท่าน กรอกแบบประเมินโครงการ เพื่อนำผลที่ได้นำไปปรับปรุงการจััดงานให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป โดยสามารถประเมินได้ตามลิ้งค์ที่แนบท้ายด้านล่างนี้

แบบประเมินโครงการกีฬาสัมพันธ์ http://goo.gl/6mCQyQ

แบบประเมินโครงการเกษตรสัมพันธ์ http://goo.gl/mMjpLj


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2017-12-27 10:35:16
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1197 ครั้ง