เรื่องแจ้งตารางการใช้ห้องเรียนคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

1. ห้องประชุมพิศิษฐ์  วรอุไร  (AB4-101) ขนาดความจุ 310 ที่นั่ง
2. อาคารเฉลิมพระเกียรติ
    - ห้องเรียน (AB5-401-2) ขนาดความจุ 250 ที่นั่ง
    - ห้องเรียน (AB5-403)    ขนาดความจุ 110 ที่นั่ง
    - ห้องเรียน (AB5-333)    ขนาดความจุ 100 ที่นั่ง
    - ห้องเรียน (AB5-303)    ขนาดความจุ   20 ที่นั่ง   
    - ห้องเรียน (AB5-331)    ขนาดความจุ   50 ที่นั่ง 
    - ห้องเรียน (AB5-335)    ขนาดความจุ   50 ที่นั่ง 
    - ห้องเรียน (AB5-357)    ขนาดความจุ   50 ที่นั่ง 
    - ห้องเรียน (AB5-358)    ขนาดความจุ   50 ที่นั่ง 
    - ห้องเรียน (AB5-359)    ขนาดความจุ   50 ที่นั่ง 
    - ห้องเรียน (AB5-305)    ขนาดความจุ   12 ที่นั่ง   
    - ห้องเรียน (AB5-343)    ขนาดความจุ   20 ที่นั่ง
    - ห้องเรียน (AB5-344)    ขนาดความจุ   20 ที่นั่ง  
    - ห้องเรียน (AB5-345)    ขนาดความจุ   20 ที่นั่ง
    - ห้องเรียน (AB5-346)    ขนาดความจุ   20 ที่นั่ง
    - ห้องเรียน (AB5-306)    ขนาดความจุ   12 ที่นั่ง
    - ห้องเรียน (AB5-354)    ขนาดความจุ   110 ที่นั่ง
   

 

 

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2017-12-25 10:02:55
เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 3094 ครั้ง