อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สาธิตและประเมินประสิทธิภาพการใช้ชุดตรวจสำเร็จรูปไวรัสทริสเตซ่าของพืชตระกูลส้ม (18 ธ.ค.60)

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CAB-CMU) จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ในหัวข้อ เรื่อง“สาธิตและประเมินประสิทธิภาพการใช้ชุดตรวจสำเร็จรูปไวรัสทริสเตซ่าของพืชตระกูลส้ม” ในวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยวิทยากร รศ.ดร.รัตนา สดุดี ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ณ ห้องสุขุม อัศเวศน์ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

- มีการสาธิตการใช้ชุดตรวจสำเร็จรูปไวรัสทริสเตซ่า

- ให้ข้อคิด แนวทางการผลิต แก้ปัญหาในการผลิตชุดตรวจสำเร็จรูป

ตรวจโรค ฟรี จากตัวอย่าง ใบ กิ่งที่มีเปลือกเขียว และขั้วผล  ของพืขตระกูลส้ม 

แจ้งลงทะเบียน -- awongsa@hotmail.com ; 081-7963504


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2017-12-14 13:21:03
เผยแพร่โดย : ดวงหทัย ปริตา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 817 ครั้ง