ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2561

 ศูนย์บริหารงานวิจัย ได้จัดให้มีโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2561 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้ทำวิจัย ผู้ที่สนในสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://rac.oop.cmu.ac.th/rac-view.php?news_id=789&news=download-research ทั้งนี้ ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 3 ชุด มายังงานบริหารงานวิจัยฯ เพื่อดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.agri.cmu.ac.th/2017/files/Document/321_0.pdf


เอกสารประกอบ : Download ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2017-12-13 10:36:36
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1001 ครั้ง