ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง จำนวนรับนักศึกษาย้ายสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ขอให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะย้ายสังกัดสาขาวิชาเอก ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ติดต่อยื่นคำร้องเพื่อขอย้ายสังกัดสาขาวิชาเอกที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ย้ายสังกัดสาขาวิชาเอกต้องเป็นนักศึกษาที่เข้าสังกัดสาขาวิชาเอกเรียบร้อยแล้ว และได้ลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาเอกเดิมมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา


เอกสารประกอบ : Download แบบฟอร์มขอย้ายสังกัดสาขาวิชาเอก Download ประกาศย้ายสาขาวิชาเอก2-2560 Download หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาเอก2553

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2017-11-30 16:19:29
เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 1122 ครั้ง