คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวและผู้ที่สนใจเข้าร่วม "การใช้ประโยชน์จากชีวมวลข้าวโพดโดยนำมาทำอาหารผสมครบส่วนหรือ TMR ใช้เลี้ยงวัวช่วยลดหมอกควันจากการเผาชีวมวลข้าวโพดทิ้ง"

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวและผู้ที่สนใจเข้าร่วม

"การใช้ประโยชน์จากชีวมวลข้าวโพดโดยนำมาทำอาหารผสมครบส่วนหรือ TMR ใช้เลี้ยงวัวช่วยลดหมอกควันจากการเผาชีวมวลข้าวโพดทิ้ง"

สามารถล่วงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ศูนย์บริการวิชการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-944088 หรือ 091-0789138 (คุณเขมณัฏฐ์) ในวันเวลาราชการyes


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 2017-11-28 17:54:41
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2605 ครั้ง