ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม RRi CMU Forum 2018

            โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้สังกัดของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะจัดกิจกรรม RRi CMU Forum 2018 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธุ์ 2561 เวลา 08.30-16.15 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีิวิสารวาจา ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงได้รับการสนับสนุนทุน พวอ. ในปี 2559 มาเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่า และเพื่อประชาสัมพันธ์ทุนภายใต้การดูแลและรับผิดชอบของ พวอ.ซึ่งจะเป็นการร่วมสนับสนุนทุนระหว่าง สกว. กับภาคอุตสาหกรรม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.agri.cmu.ac.th/2017/files/Document/281_0.pdf


เอกสารประกอบ : Download 0728112017_93016284

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2017-11-28 14:19:26
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 863 ครั้ง