กำหนดการกรอกผลการปฏิบัติงาน  (JA)  ของ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ

ขอให้ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ กรอกผลการปฏิบัติงาน (JA) (ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) กรอกภายในวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2560 เพื่อนำไปใช้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่1 เมษายน  2561

สำหรับลูกจ้างประจำ ขอให้กรอกผลการปฏิบัติงาน (JA) (ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) กรอกภายในวันที่ 1 – 31 มกราคม 2561 เพื่อนำไปใช้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2561

ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการกรอก TOR & JA ขอให้กรอกตามแนวทางคู่มือดังแนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ : ขอให้บุคลากรทุกท่านกรอกผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจาก หากพ้นกำหนดระบบจะปิด หากต้องการจะกรอกผลการปฏิบัติงานต้องขออนุมัตจากมหาวิทยาลัย

 


เอกสารประกอบ : Download คู่มือกรอก TOR & JA สายปฏิบัติการ Download คู่มือกรอก TOR & JA สายวิชาการ

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2017-11-27 13:37:04
เผยแพร่โดย : ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 898 ครั้ง