ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณิชาภัทร สิทธิวรนนท์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มช.

น.ส.ณิชาภัทร สิทธิวรนนท์ นักศึกษาภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับสอง ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44
เรื่อง ผลของการใช้ถ่านชีวภาพต่อการอุ้มน้ำของดิน ขบวนการมิเนอรอไลเซชันของไนโตรเจนและการสลายตัวของคาร์บอนในดินบนพื้นที่สูง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน (งานวิจัยยดีเด่น)
ระหว่างวันทั้ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดยมี อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นที่ปรึกษา


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2017-11-24 10:59:14
เผยแพร่โดย : ดวงหทัย ปริตา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 4323 ครั้ง