ขอเชิญนักศึกษาสาขากีฎวิทยาชั้นปีที่ 3 - 4 เข้ารับฟังข้อมูลและสอบสัมภาษณ์งานของ ARS Environmental Service (Thailand) Co., Ltd.

      ด้วย ARS Environmental Service (Thailand) Co., Ltd. มีความประสงค์ที่จะนำเสนอข้อมูลบริษัทและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชากีฏวิทยาเพื่อเข้าทำงานในตำนักนักกีฏวิทยา (Entomologist) ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ ในการนี้ จึงขอเชิญชวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 - 4 สาขาวิชากีฏวิทยา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถแจ้งชื่อได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ (พี่ต่าย) หมายเลข 053-944016 หรือ e-mail: phusitaj@gmail.com ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2017-11-20 10:37:33
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 731 ครั้ง