รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ (รหัส 6608...) เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนการศึกษา เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 6608...) ที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์                                          กรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทาง http://sis.cmu.ac.th (เลือกช่องสมัครทุนคณะ) พิมพ์ใบสมัครและแบบคัดกรองขอรับทุนการศึกษา จำนวน 1 ชุด ส่งหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ


เอกสารประกอบ : Download SCAN0260.PDF

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2023-06-06 10:38:40
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 252 ครั้ง