ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและการควบคุมการสูญเสียอาหาร”

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานปลัด กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะได้จัดการอบรมเรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและการควบคุมการสูญเสียอาหาร (Postharvest Management for Perishable Crops and Food Loss Control”  ในระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรโดยเฉพาะผักและผลไม้ด้วยเทคโนโลยี ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและการควบคุมการสูญเสียอาหาร

ฟรี...ค่าลงทะเบียน รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

(มีค่ามัดจำลงทะเบียน 500 บาท ซึ่งจะได้รับเงินคืนในวันสุดท้ายของการอบรม)

สามารถลงทะเบียนผ่าน QR code หรือ ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesv98U5CVDpIjZEajRPezc4fVHmGsj62LNVEmkxXG8AGPYPw/viewform

รายละเอียดการอบรม https://cmu.to/N9tKv

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-944031, 081-6722469

สมัครภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2566

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2023-05-22 14:50:54
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 373 ครั้ง