ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 21 เมษายน 2566 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ประสานงานกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานการดำเนินงาน และการจัดบริหารจัดการระบบต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษา เรียนรู้ และนำมาปรับใช้พัฒนาต่อยอดในการดำเนินการ และการบริหารจัดการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2023-05-03 16:17:13
เผยแพร่โดย : พงศกานต์ สัญญเดช | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 184 ครั้ง