สวัสดีปีใหม่ไทย 2566

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง จัดกิจกรรม "รดน้ำดำหัว" (เป็นคำพูดของชาวเหนือขณะที่จะไปรดน้ำขอขมา-ขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และยังเป็นการชำระสิ่งอัปมงคลไปจากชีวิต) หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศ ยิ้มแย้ม โดยมีเจ้าหน้าที่และนักวิจัย ของศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2023-04-24 10:29:06
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 384 ครั้ง