การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร”

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วม “การสัมมนาสร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดศักยภาพในระดับเขต ปีงบประมาณ 2566” จาก 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และแพร่ ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 ในระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2566 โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม หัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2023-04-21 22:18:42
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 395 ครั้ง