สวทช. ประกาศเปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการ "การบริหารจัดการงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์"

           สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศเปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการ "การบริหารจัดการงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ " (Global Partnership RDI to Commercialization) รับสมัคร นักวิจัย / ผู้ประกอบการ / นักศึกษาป.เอก ที่มีผลงานวิจัยพร้อมออกสู่เชิงพาณิชย์ เข้ารับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ และสิทธิในการเข้า Pitching เพื่อเป็นผู้สมัคร (Candidate) เข้าร่วมกิจกรรมกับประเทศอังกฤษ (ในกรณีที่มีโควตา) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 19 พฤษภาคม 2566 (16.00 น.) ที่ Email : rdi2c@nstda.or.th (อ้างอิงเวลาจากการส่งเมล์)

          เนื่องจาก สวทช. กำหนดให้ต้องมีหนังสือรับรอง (letter of support) จากสถาบันต้นสังกัด ทั้งนี้ หากประสงค์จะยื่นขอสมัครรับทุนดังกล่าว ขอทำเรื่องแจ้ง มายังงานบริหารงานวิจัยฯ เพื่อประกอบการจัดทำหนังสือรับรอง ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย (AGRI MIS) https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login/login กดเลือกเมนู 1.ระบบด้านงานวิจัย 2.ระบบฐานข้อมูลโครงการฯ 3.ส่งเอกสาร (แถบด้านซ้าย) และขอส่งข้อเสนอโครงการ 1 ชุด มายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.nstda.or.th/home/services_post/global-partnership-rdi-to-commercialization/?fbclid=IwAR3VDupKQLAO3fW61qageIfEXy_EPgqhPpkDH4C6j0ejE6JzldJIofgLw9E

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2023-04-21 16:28:17
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 505 ครั้ง