ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

1. รายงานตัวคาดว่าฯ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะ

Student Login

2. รายงานตัวคาดว่าฯ ผ่านสำนักทะเบียนและประมวลผล

https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-grad

 

วิธีการใช้ระบบรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (มชท.92) ของคณะ

นักศึกษา

อ่านวิธีการใช้ระบบฯ


เอกสารประกอบ : Download ประกาศควาดว่าฯ 1.2566_REG.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2023-04-20 10:51:11
เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 859 ครั้ง