ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ

ในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566 นายถาวร สุภาวงค์ และนายกฤช เขตอนันต์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากมูลนิธิพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน ที่มีโครงการเข้าไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพทำการเกษตรให้แก่เกษตรกรชุมชนชาวไทยภูเขาในเขตพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ตาก ในหัวข้อ การปลูกและผลิตกาแฟเบื้องต้น ณ บ้านบ่อแก้ว หมู่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2023-02-21 15:03:33
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 499 ครั้ง