ต้อนรับ อธิการบดีของ National Ilan University (NIU) ประเทศไต้หวัน

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ให้การต้อนรับ หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Dr. Po-ching wu, President of NIU และ Associate Professor Dr. Hsiao-Hang Chung, Department of Horticulture เพื่อประสานงานในการต่ออายุของบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมระยะสั้น โดยเฉพาะด้านกระบวนการการผลิตและแปรรูปกาแฟ ตลอดจนการจัดทำหลักสูตรร่วมสองปริญญา (Double Degree Program) ในระดับปริญญาโท


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2023-02-16 11:33:13
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 419 ครั้ง