ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Kemitraan Negara Berkembang Scholarship 2023 (KNB 2023)

ด้วย สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Kemitraan Negara Berkembang Scholarship 2023 (KNB 2023) สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ณ สถาบันการศึกษาประเทศอินโดนีเซีย โดยมีกำหนดเริ่มศึกษาในเดือนกรกฏาคม 2566 ทั้งนี้ ทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ประกันสุขภาพ เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ค่าใช้จ่ายเมื่อแรกถึง ฯลฯ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดทุนดังกล่าวเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารการสมัคร สาขาและหลักสูตร เกณฑ์การพิจารณา ฯลฯ ได้ที่เอกสารดังแนบ หรือ https://cmu.to/Q2Zry และสมัครออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566


เอกสารประกอบ : Download 89993a64-e6e2-4eac-ba2e-150b8712b0ca.pdf Download b52d5953-299e-48b9-8384-2e95d03a6dd6.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2023-02-15 15:43:53
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 75 ครั้ง