ภาควิชารังสีเทคนิค เข้าเยี่ยมชมสถานที่เพาะปลูกต้นกาแฟ

ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนานาชาติด้านงานวิชาการ สร้างเครือข่ายและสานความร่วมมือทางด้านวิชาการและการศึกษาวิจัยกับสถาบันวิชาการต่างประเทศ ได้นำผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศและคณาจารย์ในภาควิชารังสีเทคนิค เข้าเยี่ยมชมสถานที่เพาะปลูกต้นกาแฟ ณ สถานีเกษตรที่สูงหนองหอย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายถาวร สุภาวงค์ และนายกฤช เขตอนันต์ นักวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2023-02-13 09:59:59
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 453 ครั้ง