ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ

ในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 นายถาวร สุภาวงค์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากมูลนิธิพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน ที่มีโครงการเข้าไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพทำการเกษตรให้แก่เกษตรกรชุมชนชาวไทยภูเขาในเขตพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ตาก ในหัวข้อ การปลูกและผลิตกาแฟเบื้องต้น ณ บ้านแม่สะแมง 2 หมู่ 6 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2023-02-13 09:49:42
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 456 ครั้ง