ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ

ในระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2566 นายถาวร สุภาวงค์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากมูลนิธิพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน ที่มีโครงการเข้าไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพทำการเกษตรให้แก่เกษตรกรชุมชนชาวไทยภูเขาในเขตพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ตาก ในหัวข้อ การปลูกและผลิตกาแฟเบื้องต้น ณ บ้านส้มป่อย หมู่ 8 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2023-02-13 09:42:33
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 496 ครั้ง