การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนมกราคม 2566

การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมี ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ เป็นประธาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ ห้องประชุม 1 อาคารประเทือง-บัวแก้ว ประทีปะเสน ในวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 9.30-12.00 น.


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2023-02-03 11:51:58
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 355 ครั้ง