วช. ประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ภายใน 20 ก.พ. 66)

             สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 สามารถยื่นข้อเสนอในระบบ nriis ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.

           ทั้งนี้ อาจารย์ นักวิชาการ ที่สนใจประสงค์ยื่นขอสมัครรับทุนดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์แจ้งผ่านระบบการยื่นข้อเสนอโครงการ (AGRI MIS) https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login/login >>> ระบบด้านงานวิจัย >>> ระบบฐานข้อมูล มายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการกดรับรองต่อไป (มหาวิทยาลัยกดรับรองข้อเสนอการวิจัย ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. เท่านั้น)


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2023-01-30 10:29:57
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 260 ครั้ง