สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล ศึกษาดูงาน

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2566 สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 28 คน เข้าศึกษาดูงาน เพื่อให้เกษตรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และสามารถผลิตกาแฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นคงในอาชีพการปลูกกาแฟ รวมถึงพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงให้การตอบรับ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2023-01-19 14:07:27
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 463 ครั้ง