ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ

ในระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2566 นายถาวร สุภาวงค์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากมูลนิธิพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน ที่มีโครงการเข้าไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพทำการเกษตรให้แก่เกษตรกรชุมชนชาวไทยภูเขาในเขตพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ตาก ในหัวข้อ การปลูกและผลิตกาแฟเบื้องต้น ณ บ้านหม่าโอโจ หมู่ 11 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2023-01-17 15:28:44
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 441 ครั้ง