Q Processing Course Level 2 - Professional

ในรหว่างวันที่  12-17 ธันวาคม 2565 นายกฤช เขตอนันต์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Q Processing Course Level 2 - Professional และได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน การฝึกอบรม ณ บริษัท พานาคอฟฟี่ จำกัด (PANA COFFEE CO.,LTD.)


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2023-01-16 16:14:57
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 364 ครั้ง