กำหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ขอแจ้งกำหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี  ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันอังคารที่ 10 - วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ตามรายละเอียดดังแนบ


เอกสารประกอบ : Download กำหนดการทวนสอบ 1.2565_รวมไฟล์.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2023-01-09 14:20:05
เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 488 ครั้ง