การสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 650810...ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเกษตรศาสตร์ ประสงค์รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 650810...ลงไป) เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนการศึกษา

                   1. เป็นนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี (รหัส 650810...ลงไป)

                   2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

                   3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร             

รายละเอียดเพิ่มเติมตามสำเนาประกาศดังแนบ      


เอกสารประกอบ : Download SCAN0236.PDF

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2023-01-06 13:31:45
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 367 ครั้ง