ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ อาจารย์ประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยมี ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล รองหัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ให้การต้อนรับและนำชมห้องปฏิบัติการ ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-12-21 18:11:31
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 233 ครั้ง