ผลการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2022

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2022 ดังไฟล์แนบ


เอกสารประกอบ : Download ประกาศผลการตัดสินประกวดโครงงาน Smart Aggie Camp 2022.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2022-11-25 17:03:11
เผยแพร่โดย : ศิริขวัญ ใจสม | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 729 ครั้ง