จัดบูธนิทรรศการภายใต้ศูนย์ AIC จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.00-12.00 น. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการภายใต้ศูนย์ AIC จังหวัดเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สุง เข้าร่วมประชุมหารือและต้อนรับคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-11-24 14:31:37
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 412 ครั้ง