เตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ

การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการ ร่วมงานเกษรภาคเหนือครั้งที่ 10 ดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารประเทือง-บัวแก้ว ประทีปะเสน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น.


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-11-22 14:46:01
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 421 ครั้ง