ฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร

การฝึกงานกระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2565 เรียนรู้เรื่อง กระบวนการแปรรูป และการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ รวมทั้งนายชวลิต กอสัมพันธ์ นายถาวร สุภาวงค์ นายนเรศ ปินตาเลิศ นายกฤช เขตอนันต์ นายพงศ์ หลวงมูล นักวิทยาศาสตร์เกษตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้ควบคุม ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-11-22 14:29:34
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 544 ครั้ง