ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (นำเสนอประวัติ ผลงานและสัมภาษณ์ระดับคณะ) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP080022 , EP080023 , EP080024 และ EP080025 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
เอกสารประกอบ : Download ประกาศรายชื่อสอบตำแหน่งอาจารย์ สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ EP22 23 24 และ EP25 นำเสนอและสัมภาษณ์ระดับคณะ).pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2022-11-16 16:34:07
เผยแพร่โดย : ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 95 ครั้ง