การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนกันยายน 2565

การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยมี ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ เป็นประธาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ในวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 9.00-11.30 น.


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-09-27 14:28:29
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 436 ครั้ง