ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2565

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 ตามประกาศฯ ดังแนบ  

ในการนี้ จะจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 และขอให้นักศึกษาไปรายงานตัวยังสาขาวิชาที่เข้าสังกัดฯ เพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตั้งแต่วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เป็นต้นไป


หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ หน่วยบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกันคุณภาพหลักสูตร งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โทร. 053-944641-2 ต่อ 113


เอกสารประกอบ : Download ประกาศผลเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก 2565.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2022-09-19 15:04:33
เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1222 ครั้ง