ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร SMART AGGIE CAMP 2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร SMART AGGIE CAMP 2022 Learn to Earn (เรียนรู้เพื่ออยู่รอด) : นวัตกรรมจากโรงเรียนสู่การพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่น โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิ SCGระหว่างวันที่ 19 - 22 กันยายน 2565 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ดังไฟล์แนบ

สอบถามเพิ่มเติม งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
053-944641-2 ต่อ 112


เอกสารประกอบ : Download pr ประกาศผลผ่านคัดเลือกเข้าค่าย 2022.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2022-09-14 15:47:36
เผยแพร่โดย : ศิริขวัญ ใจสม | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1397 ครั้ง