CMU-eGrad ประจำปีการศึกษา 2565

การจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-eGrad) ประจำปีการศึกษา 2565

.

กำหนดจัดสอบ 4 วัน / วันละ 4 คาบเวลา ดังนี้

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565

.

คาบเวลาที่ 1 เวลา 08.00 - 10.00 น.

คาบเวลาที่ 2 เวลา 10.30 - 12.30 น.

คาบเวลาที่ 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.

คาบเวลาที่ 4 เวลา 15.30 - 17.30 น.

.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานวิชาการ มช. โทร. 053-94-3698


เอกสารประกอบ : Download eGrad2565.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2022-09-14 10:50:52
เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 515 ครั้ง