ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป สังกัดงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
เอกสารประกอบ : Download ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสอบพนักงานบริการทั่วไป 2 อัตรา ลว 12 กย 65.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2022-09-13 08:52:34
เผยแพร่โดย : ธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 82 ครั้ง