ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 6508...ลงไป) ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2565

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้
1. เข้าร่วมประชุมนักศึกษาทุนคณะเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส  ลำเพาพงศ์
2. ติดต่อรายงานตัว ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2565 และต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมด้วยสำเนาหน้าเลขบัญชี ธ.ไทยพานิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ฉบับ มายื่นในวันรายงานตัว
หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โทร.053-944641 ต่อ 118


เอกสารประกอบ : Download ประกาศรายชื่อผู้รับทุนทุกชั้นปี65.PDF

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2022-09-07 09:55:36
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1115 ครั้ง