ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าเชียงใหม่ และกงสุลกิตติมศักดิ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ

ในนวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 คุณวโรดม ปิฎกานนท์ </p>
				<hr><br>
						<div class='list-group gallery'>
					<div class='col-sm-12'>
						<a class=
เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-31 09:23:51
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 490 ครั้ง