ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2565

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศดังแนบ ติดต่อรายงานตัว ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ในเวลาราชการ
พร้อมเตรียมเอกสารต่อไปนี้ มายื่นในวันรายงานตัว
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพานิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ : Download ประกาศรายชื่อทุนทายาท.PDF

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-29 09:56:44
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 963 ครั้ง