เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

สมัครทางออนไลน์เท่านั้น
✨ ตั้งแต่วันนี้ - 10 ตุลาคม 2565✨
สมัครเรียน : http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/
ทุนการศึกษา : https://rb.gy/morzds

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มี 2 หลักสูตร ดังนี้.-
1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม)   
     => รายละเอียดหลักสูตร : https://rb.gy/payngd

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม)                         
     => รายละเอียดหลักสูตร : https://rb.gy/iru3nm

 

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-17 21:09:28
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 504 ครั้ง