เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชสวน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)
สาขาวิชาพืชสวน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_details/23179/2/2
 

สมัครทางออนไลน์เท่านั้น
✨ ตั้งแต่วันนี้ - 10 ตุลาคม 2565✨
สมัครเรียน : http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/
ทุนการศึกษา : https://rb.gy/morzds

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชสวน
มี 2 หลักสูตร ดังนี้.-
1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สวน)   
     => รายละเอียดหลักสูตร : https://rb.gy/bq0mxu

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน)                         
     => รายละเอียดหลักสูตร : https://rb.gy/dsvdm0


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-17 21:08:16
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 824 ครั้ง