ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังแนบ เข้ารับการสัมภาษณ์ ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมนู  ศีติสารและห้องประชุมดำรงค์  ติยวลี ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  


เอกสารประกอบ : Download รายชื่อสัมภาษณ์.PDF

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-16 10:55:30
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1005 ครั้ง